Identiteit, missie en visie

De naam van onze school heeft een dubbele betekenis. Een sprankel is een vonk. Samen willen we een licht vormen voor God en de wereld om ons heen. Ook verwijst onze naam naar het sprankelende karakter van ons onderwijs. 

Op De Sprankel willen wij onze leerlingen helpen te ontdekken wie ze zijn en ze stimuleren om hun talenten en kwaliteiten in te zetten tot eer van God. Daarom werkt ons team vanuit de missie ‘Samen groeien, in vertrouwen!’

In de praktijk is te zien dat wij in ons dagritme aandacht hebben voor de Bijbelverhalen en christelijke liederen. Daarnaast is er aandacht voor christelijke vieringen.

Kernwaarden

In de omgang met elkaar hebben onderstaande kernwaarden een belangrijke plek. Door deze waarden zo veel mogelijk terug te laten komen in onze school, willen wij onderwijs bieden dat zich niet alleen richt op lesstof, maar ook op persoonlijke groei.

Verbinding

Leren kun je niet alleen. Daarom gaan wij uit van de kracht van verbinding: samen werken, samen leren en samen ontdekken. Dit doen wij met de kinderen, als team, met ouders en met onze omgeving. Onze christelijke identiteit drijft ons en maakt ons ervan bewust dat wij ons aan elkaar mogen verbinden. Met aandacht voor onze naaste en met respect voor elkaar. 

Aandacht

Wij willen graag ieder kind leren kennen. Met aandacht voor de eigenheid van ieder kind, aandacht voor de ander en met aandacht voor alle talenten en kwaliteiten die God ons heeft gegeven. Zo vormen wij de basis van ons veilige leerklimaat.

Nieuwsgierigheid

Vanuit ons veilige leerklimaat willen wij kinderen ruimte geven voor de eigen nieuwsgierigheid. Zo kunnen zij leren vanuit een houding van plezier en betrokkenheid.

Sociale veiligheid

Om dit veilige leerklimaat ook visueel te maken en ter ondersteuning van ons handelen, maken wij gebruik van de methode Kanjertraining:
Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat.
Lees meer hierover op de website.