TSO - Tussenschoolse opvang

Op De Sprankel hanteren wij het continurooster. Dit houdt in dat kinderen tussen
de middag samen met de leerkracht in de klas eten. Ook wordt er een half uur op het plein
gespeeld. Tijdens het spelen op het plein wordt er toezicht gehouden door personeel van
De Sprankel.

De Kleine Reus

In het gebouw van De Sprankel wordt zowel onderwijs als opvang aangeboden. De Sprankel werkt in het aanbieden van buitenschoolse opvang samen met christelijk kinderdagverblijf “De Kleine Reus”. Zij bieden opvang aan kinderen van 0 tot 12 jaar. Zowel voorschoolse opvang (VSO) als naschoolse opvang (NSO) is mogelijk.

BSO - Buitenschoolse opvang

Wilt u voor uw kind gebruik maken van BSO dan kunt u hiervoor een inschrijfformulier invullen. Deze kunt u downloaden via de website De Kleine Reus. Als u dit formulier ingevuld heeft nemen zij contact met u op. Wij adviseren u dit tijdig kenbaar te maken in verband met de planning.

De BSO-coördinator is maandag en donderdag (overdag) en dinsdagavond aanwezig. Op de website De Kleine Reus vindt u het pedagogisch beleidsplan en prijsinformatie.
De Kleine Reus is iedere dag bereikbaar op telefoonnummer 038-4200619.U kunt uw vragen ook altijd mailen naar: jannie@dekleinereus.com