Samen groeien, in vertrouwen!

Vanuit onze missie en visie geven wij ons onderwijs vorm. Zo staan de
kernwoorden centraal in het dagelijks handelen.

  • Thematisch werken: Wij willen de kinderen laten ontdekken dat alles met elkaar in verbinding staat. Bij de kleuters wordt er gewerkt aan de hand van een thema, vanaf groep 3 wordt thematisch werken aangeboden. Hierbij worden de methodes ‘Blink’ en ‘Laat maar zien’ als bronnen ingezet.
  • Groepsdoorbrekend werken: wij hebben aandacht voor de individuele ontwikkeling van onze leerlingen, want ieder kind heeft zijn eigen leerproces! Daarom differentiëren wij binnen ons onderwijsteam en binnen het leerjaar.
  • Wij bieden ons muziekonderwijs aan in samenwerking met Grandesco Music. Een vakdocent verzorgt in samenwerking met leerkrachten de muzieklessen onder schooltijd. Ook na schooltijd is er mogelijkheid voor het volgen van muziekles in ons gebouw.
  • Wij verzorgen ons bewegingsonderwijs zowel zelf als in samenwerking met MBO Landstede.
  • Cultuureducatie verzorgen wij in samenwerking met Xplosief en De Stadkamer. In ons activiteitenplan kunt u terugvinden wat uw kind in de basisschoolperiode aangeboden krijgt.

Organisatie

Het onderwijs op De Sprankel wordt vanuit het gedachtegoed ‘Teamgecentreerde Arbeidsorganisatie’ in 3 teams georganiseerd:

  • Onderwijsteam 1: Groep 0/1, 2 en 3
  • Onderwijsteam 2: Groep 4, 5 en 6
  • Onderwijsteam 3: Groep 7 en 8

Binnen een onderwijsteam werken de leerkrachten nauw samen. Dit maakt dat wij expertise, verantwoordelijkheid en inzichten met elkaar delen. Talenten van leerkrachten worden zo ingezet en wij leren van elkaar.

De TAO gaat uit van onderwijsteams van drie tot zeven leden die collectief verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van alle leerlingen die in hun leerwegeenheid horen. Onderwijsteams handelen in het belang van de leerlingen waar zij verantwoordelijk voor zijn. Wat heeft deze groep nodig en hoe gaan we dat samen mogelijk maken? Het team formuleert zelf haar doelen. Dat geeft veel energie en maakt het makkelijker om gerichte keuzes te maken. Daarnaast krijgen de teamleden ook de bevoegdheden om hun plannen uit te voeren, mits deze vallen binnen het wettelijke kader, het schoolkader en binnen het budget.
De invoering van dit model leidt tot een schoolorganisatie waarin leraren met plezier samenwerken en kennis delen, gericht op kwaliteitsverbetering. Leraren zijn echt de baas van hun professionele praktijk. 
https://www.anders-organiseren.nl/