Aanmelding van nieuwe leerlingen

Ouders die zich oriënteren op een basisschool voor hun kind, zijn van harte welkom voor een vrijblijvend gesprek en rondleiding bij ons op school. U kunt dan een aanmeldingsformulier meenemen. In verband met de nieuwe groepsindeling voor het volgende schooljaar willen we graag van alle kinderen die in dat schooljaar instromen de aanmelding binnen hebben vóór 1 april.

Instroomregeling

De eerste schooldag van de vierjarige kleuter is de dag na zijn verjaardag. (Dit geldt ook voor septemberkinderen. Kinderen mogen wettelijk niet voor hun vierde verjaardag naar school, uitgezonderd de wen momenten.) Wij hebben gekozen voor twee wen momenten. Namelijk in de week voor hun verjaardag, een middag en een ochtend in overleg met de leerkracht. In de maand december kunnen er geen kleuters instromen, ivm de drukke spannende dagen die er zijn rondom sinterklaas en kerst. Vijf weken voor de zomervakantie, stopt de instroom van vierjarigen. Wanneer het aantal aanmeldingen groter is dan de school redelijkerwijs kan plaatsen kan er een tijdelijke leerlingenstop worden ingesteld. In dat geval wordt rekening gehouden met de volgorde van aanmelding. Tijdige aanmelding is dus van groot belang. Kinderen die na de zomer instromen worden een woensdagochtend voor de vakantie uitgenodigd om kennis te maken. Ook mogen ze meedoen met een ‘doorschuifmiddag’.

Instromen door verhuizing

Wanneer u door verhuizing uw kind wilt aanmelden kunt u een aanmeldingsformulier aanvragen bij de administratie. De opvang van uw kind gebeurt in overleg met de leerkracht of de interne begeleider. Uiteraard is er gelegenheid om kennis te maken met de school en een dag mee te draaien in de nieuwe klas.