Kindertalentenfluisteraar,

Er zullen vast al wel verhalen zijn verteld over talentgesprekken.
In de afgelopen tijd hebben we namelijk met alle kinderen uit de groepen 3 en 4 gesprekken gehad over “Wat zijn jouw talenten?”
Na afloop hebben we een paar klassikale lessen gedaan.
Er was in eerste instantie gekozen voor de groep die wel een steuntje in de rug kon gebruiken, maar de ervaringen zijn zo positief dat we eigenlijk de hele school wel willen doen! We kijken nog naar de mogelijkheden, maar willen jullie al vast iets vertellen over onze ervaringen.
De  titel “fluisteraar” kan misschien wat weerstand oproepen maar wij als nuchtere collega’s zijn daar al overheen gestapt. Zo heet deze Belgische methode nu eenmaal!
We hebben een meerdaagse cursus gedaan om te ontdekken of en hoe dit voor onze school kan worden ingezet. Op de Sprankel willen we namelijk de kinderen helpen om te ontdekken wie ze zijn en hen stimuleren om eigenschappen in te zetten tot eer van God en je naaste.
Voor ons was de cursus wel zo inspirerend om dit te delen in het team. Zo ontstond er dus de situatie zoals boven beschreven.

Voor jullie beeld: We gaan een half uur in gesprek met kinderen en vragen naar de dingen die ze graag doen. Vervolgens zoeken we naar onderliggende persoonlijke vaardigheden(talenten).
bijv: ik houd van sporten kan de onderliggende talenten hebben: bewuste beweger, groepsdier of uitblinker.
Als je houdt van knutselen kan dat zijn omdat je graag iets moois maakt: mooimaker, creatief bent: creatieve maker of een ideeënfontein.
Vaak beginnen de ogen te glinsteren als ze de bijbehorende zinnen herkennen.
Alle kinderen kregen een A4tje mee met de talenten. Deze hangen nog zichtbaar in de groepen en we stimuleren leerkrachten om er over door te praten.
Het is natuurlijk nog maar een begin van de ontdekkingsreis, maar we zien al mooie dingen gebeuren. Kinderen worden mee hierdoor in hun kracht gezet en hoe mooi is dat!!

Hartelijke groet,
Geke en |Jeannet.