Aanmelden nieuwe leerlingen schooljaar 2019-2020

2019-03-01T13:18:35+01:00 dinsdag 12 februari 2019|

Om in te schatten hoeveel kinderen volgend jaar in de kleutergroepen instromen en deze groepen zo goed mogelijk in te delen, horen we graag zo spoedig mogelijk welke kinderen er instromen in het schooljaar 2019-2020.

We ontvangen daarom graag, uiterlijk vóór 1 april, de inschrijfformulieren van deze kinderen.

De ouders van kinderen die al een broertje of zusje op de Sprankel hebben, kunnen een inschrijfformulier bij de administratie of gastvrouwen ophalen of hier downloaden. Voor de kinderen van nieuwe ouders hebben we de afspraak dat een kennismakingsgesprek en een rondleiding zal plaatsvinden. Tijdens het kennismakingsgesprek zal onder andere de christelijke identiteit van de school worden besproken en is er ruimte voor vragen.

Uiteraard kan er voor jongere kinderen ook alvast een inschrijvingsformulier opgehaald en ingevuld worden. Zo hebben wij tijdig in beeld hoeveel leerlingen er komen en kunnen we hier rekening mee houden met onze formatie en prognoses.

Graag wijzen we u ook vast op twee open dagen bij ons op school. Op dinsdag 19 maart (10u-12u) en donderdag 21 maart (10u-12u) zullen deze plaatsvinden. Binnenkort meer informatie daarover op de website!

Mocht u in uw omgeving mensen kennen die overwegen hun kind op de Sprankel aan te melden, wilt u ze dan op dit bericht wijzen? Een vrijblijvend gesprek is uiteraard ook altijd mogelijk.

Alvast bedankt en welkom op de Sprankel!